SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Koszt sporządzenia ekspertyz grafologicznych dla organów procesowych, realizowany jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2019 r., zmieniające Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r., w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym.

W przypadku wykonywania ekspertyz prywatnych, koszt realizacji zlecenia ustalany jest indywidualnie, po:

  • bezpłatnej konsultacji grafologicznej, dotyczącej problemu
  • bezpłatnej weryfikacji dostarczonego materiału, pod kątem jego przydatności do dalszych badań.

Zlecenie powinno być poprzedzone kontaktem telefonicznym (wystarczy kliknąć w zakładkę kontakt),

Lub poprzez adres e-mail wtedy zostaną określone warunki współpracy.

Nie zwlekaj !!! Gwarantujemy profesjonalną obsługę doświadczonych grafologów.

KRYMINALISTYKA

Klasyczne badania wiarygodności dokumentów.

GRAFOLOGIA SĄDOWA

Kryminalistyczne badania porównawcze pisma ręcznego i podpisów.

KRYMINALISTYKA

Klasyczne badania wiarygodności dokumentów i pisma ręcznego w tym pisma maszynowego, odcisków pieczątek, stepli i innych.

GRAFOLOGIA SĄDOWA

Kryminalistyczne badania porównawcze pisma ręcznego oraz podpisów.

    TELEFON

    EMAIL