EKSPERTYZY GRAFOLOGICZNE

Oszustwa związane z przerabianiem lub podrabianiem dokumentów, towarzyszą ludziom od czasu wynalezienia i upowszechnienia przez nich umiejętności pisarskich. Od czasu kiedy słowo pisane stało się dokumentem, zaczęło być wykorzystywane do popełniania różnorodnych przestępstw.

Współczesne metody badania pisma ręcznego są ściśle związane z postępem i rozwojem wiedzy o człowieku, a przede wszystkim z zakresu jego fizjologii i psychologii. Zadaniem ekspertyzy kryminalistycznej z zakresu pismoznawstwa jest udzielenie jednoznacznej i twierdzącej odpowiedzi na temat autorstwa danego tekstu. Aby było to możliwe, w dobie wysoce zaawansowanych technologicznie urządzeń elektronicznych, kryminalistyka oprócz sprawdzonych w wieloletniej praktyce metod wciąż poszukuje coraz to nowych rozwiązań i technik badawczych.

Zdeterminowani przestępcy, wykorzystujący w swoim procederze wszystkie dostępne osiągnięcia i nowości z dziedziny techniki i informatyki starają się być o krok z przodu, przed organami ścigania. Bardzo często wykorzystując mechanizmy rządzące ich działaniami, instytucje powołane do przestrzegania prawa wykorzystują do doskonalenia własnych technik i metod walki z nimi. Jest bowiem rzeczą oczywistą że aby badać określony dokument musi zachodzić podejrzenie, że mógł on zostać wykonany w sposób naruszający przepisy prawa, bądź został stworzony w celu popełnienia przestępstwa.

Opinie wydawane przez współczesnych pismoznawców dzięki swoim wielowariantowym badaniom charakteryzują się bardzo wysokim stopniem wiarygodności a ich wartość dowodowa nie odbiega od wartości dowodowych opinii wydawanych z zakresu innych dziedzin naukowych.

Kryminalistyczna ekspertyza pisma ręcznego i dokumentów potocznie nazywana również ekspertyzą grafologiczną – to nic innego jak szczegółowe czynności badawcze, prowadzone w celach dowodowych, wykonywanych na wniosek organów procesowych (ekspertyza sądowa), jak również na zlecenie osób prywatnych (ekspertyza pozasądowa).

Znaczenie i podział ekspertyz grafologicznych

Biorąc pod uwagę wzrost form przestępczości na tle fałszerstw dokumentów, ekspertyzy grafologiczne zakończone opinią, mogą mieć charakter dowodu w procesie, a co za tym idzie, istotny wpływ na etap końcowy prowadzonego postępowania.

Ekspertyzy dokumentów swoim zakresem obejmują, badania klasyczne (pismoznawcze) oraz badania techniczne:

W skład badań klasycznych wchodzą: badania pisma ręcznego w tym: badania podpisów, badania testamentów, badania rękopisów na umowach, analiza cech autora wypowiedzi pisemnych, identyfikacja indywidualna pieczątek, pieczęci i stempli.

W skład badań technicznych wchodzą: ustalenia autentyczności dokumentów, ujawnienia pisma wgłębionego, identyfikacja urządzeń drukujących (np. kopiarek, drukarek komputerowych), badania dokumentów zniszczonych.

Cel sporządzania ekspertyzy grafologicznej.

Głównym celem ekspertyzy grafologicznej /klasycznej ekspertyzy pisma/ jest stwierdzenie, na podstawie przeprowadzonych badań mających charakter porównawczy, czy kwestionowane pismo pochodzi od określonej osoby. Badanie polega na szczegółowej analizie pełnych obszarów cech dystynktywnych, w oparciu o wypracowany katalog, jak i innych zjawisk zaobserwowanych podczas badań. Zespół czynności wykonuje się, przy użyciu technicznych środków wspomagających., tj. lup powiększających, mikroskopów, zestawów komputerowych wyposażonych w odpowiednie programy wspomagające.

Profesjonalne ekspertyzy grafologiczne — postaw na współpracę z doświadczonym grafologiem.

W odpowiedzi na zróżnicowane oczekiwania oferujemy kompleksowe wsparcie grafologów realizujących analizy grafologiczne zarówno dla Klientów indywidualnych, firm, stowarzyszeń, jak i organów procesowych.

Co nas wyróżnia na tle konkurencji?

  • doświadczenie
  • wieloletni staż pracy
  • szereg zrealizowanych z sukcesem ekspertyz grafologicznych dla wielu podmiotów,
  • szybkie terminy realizacji
  • cena adekwatna do jakości wykonywanych usług

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat naszej działalności?

A może masz dla nas ściśle sprecyzowane zlecenie?

Zapraszamy do współpracy!

Bezpłatne doradztwo i konsultacje na etapie wstępnym!!! 

Badania wykonuje praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Grafolog jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty w godz. 8 – 20 zapraszam do kontaktu.

NASZE ZALETY

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ PRACOWNIĘ

13%
LAT DOŚWIADCZENIA

    TELEFON

    EMAIL