BADANIE GRAFOLOGICZNE PODPISU

Badanie grafologiczne podpisów lub rękopisów odręcznych – cena, którą warto zapłacić za poczucie bezpieczeństwa i spokój.

Praktyka kryminalistyczna w odniesieniu do badań pisma ręcznego, od lat stara się udzielić w sposób weryfikowalny odpowiedzi na następujące pytania: czy jakiś tekst jest autentyczny, czy podrobiony?, czy uległy przerobieniu pewne jego części? Jakiego rodzaju fałszerstwo wchodzi ewentualnie w grę? Kto sporządził określony rękopis lub wprowadził zmiany w postaci wstawek i przeróbek. Równie często pojawiają się pytania, które dotyczą autorstwa i ewentualnego fałszerstwa tekstów bardzo krótkich i to najczęściej podpisów.
W ścisłym związku z tymi pytaniami pozostają zagadnienia odnoszące się do materiałów i środków użytych do wykonania tego rodzaju dokumentów (papiery, atramenty, ołówki).

Przy podrabianiu bądź przerabianiu dokumentów bardzo często zasadniczą rolę odgrywają cechy identyfikacyjne pisma ręcznego – niezależnie od stosowanych środków.
Nie zawsze, zresztą, mamy do czynienia tylko z problemami podrobienia lub przerobienia dokumentu. Najczęściej sprawa dotyczy kwestii pochodzenia rękopisu, w przypadkach gdy autor nie silił się na fałszowaniu a zależało jemu tylko na zmianie grafizmu, zakonspirowaniu i anonimowości. W związku z tym rodzi się zasadnicze pytanie: czy konkretna osoba sporządziła dany rękopis czy nie? Zgodnie z zasadami kształtowania się złożonych funkcji nawykowych przyjmuje się, że pismo ręczne jest swoistym wytworem właściwości sychicznych i cielesnych człowieka. Spostrzegawczość, uwaga, pamięć, wyobraźnia oraz inne procesy i właściwości związane z powstawaniem nawyków, cała aparatura psychomotoryczna, układ nerwowy człowieka – wszystko to razem decyduje o określonym indywidualnym sposobie pisania. W związku z tym w piśmie odzwierciedlają się w jakiś sposób rozmaite cechy psychiczne i cielesne osoby piszącej. Wątpić w to nie można.

Obecnie powszechnie stosowaną metodą badań pisma jest metoda graficzno – porównawcza, odnoszącą się do założenia, że wszystkie rękopisy posiadają szereg właściwości charakterystycznych dla konkretnej osoby. Pismo odręczne stanowi konglomerat procesów psychicznych i fizycznych, i pod wpływem tych czynników połączonych z procesami nauki i ćwiczenia krystalizuje się katalog trwałych nawyków motorycznych, które w czasie procesu pisania powtarzają się automatycznie.

Kiedy warto skorzystać z usługi badania grafologicznego podpisu lub pisma ręcznego o charakterze ciągłym?

W każdym przypadku, w którym autentyczność złożonego podpisu lub pisma budzi wątpliwości, a dokument wiąże się z odpowiedzialnością albo stratami finansowymi dla sygnatariusza, warto zasięgnąć fachowej opinii grafologa.

W orzecznictwie nie brakuje przykładów spraw, w których zgubienie np. dowodu tożsamości doprowadziło do niespodziewanego telefonu z banku lub innej instytucji finansowej, w której rzekomo osoba ta zaciągnęła pożyczkę, podpisując się na wniosku.

Fałszowane są również rozmaite czeki, weksle, papiery wartościowe, testamenty czy umowy, których treść ma być korzystna dla fałszerza, ale nie osoby, której podpis został podrobiony. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszam do kontaktu — oferuję przeprowadzenie dokładnego, rzetelnego badania grafologicznego, którego wynik może posłużyć jako dowód w postępowaniu sądowym.

Profesjonalne badania grafologiczne — wykrycie sfałszowanych podpisów lub rękopisów na dokumencie.

Jako biegły sądowy z zakresu grafologii poddaję weryfikacji zarówno podpisy pełnobrzmiące (tak zwane czytelne, obejmujące imię i nazwisko), skrócone nieczytelne bądź częściowo czytelne, a także rękopisy odręczne stanowiące treść dokumentu.

W celu przeprowadzenia prawidłowych badań, oprócz materiału kwestionowanego, niezbędny jest również adekwatny materiał porównawczy, bezwpływowy czyli taki, który powstał w sposób naturalny, niemający związku z postępowaniem, oraz wpływowy nakreślony przez probanta, na polecenie.

W celu omówienia problemu, uzyskania szczegółowych informacji, a co za tym idzie przeprowadzenia rzetelnego, szczegółowego badania grafologicznego podpisu lub rękopisów, zachęcam Państwa do kontaktu telefonicznego pod wskazanymi numerami: 508 185 524 lub 790 260 273, lub kontaktu e:mailowego slawomirbulka@gmail.

Kiedy warto skorzystać z usługi badania grafologicznego podpisu lub innych rękopisów odręcznych?

W każdym przypadku, w którym autentyczność złożonego podpisu lub różnego rodzaju zapisów na dokumentach, czekach, wekslach, papierach wartościowych, testamentach, czy umowach), budzą wątpliwości, a dokument wiąże się z odpowiedzialnością albo stratami finansowymi dla sygnatariusza, warto zasięgnąć fachowej opinii grafologa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszam do kontaktu — oferuję przeprowadzenie dokładnego, rzetelnego badania grafologicznego, którego wynik może posłużyć, jako dowód w postępowaniu sądowym.

Badania wykonuje praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Grafolog jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty w godz. 8 – 20 zapraszam do kontaktu.

NASZE ZALETY

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ PRACOWNIĘ

13%
LAT DOŚWIADCZENIA

    TELEFON

    EMAIL