PRACOWNIA OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE

Kryminalistyka

 • Badania porównawcze pisma ręcznego (podpisów pełnobrzmiących, skróconych, paraf, monogramów),
 • Badania kryminalistyczne dokumentów (podłoże, metody falsyfikacji, itp.),
 • Badania autentyczności dokumentów krajowych i zagranicznych (m. in. dokumenty tożsamości, samochodowe, banknoty, czeki, karty płatnicze),
 • Badania autentyczności wszystkich dokumentów ( umowy, testamenty, anonimy, listy pożegnalne, grypsy więzienne itp.),
 • Badania dokumentów kopiowanych, wydruków komputerowych itp.,
 • Identyfikacja autora rękopisu na podstawie śladu językowego,
 • Badania pisma maszynowego,
 • Badania odcisków pieczątek, stempli, faksymilii, stampilii,
 • Identyfikacja dzieł sztuki z uwzględnieniem kryminalistycznych metod pismoznawczych,

Psychografologia

 • Analiza osobowości piszącego pod kątem jego mocnych i słabych stron,
 • Pomoc w wyborze kierunku kształcenia, zawodu itp. Ocena potencjału seksualnego lub ewentualnych problemów na tym tle,
 • Ocena skłonności do manipulowania innymi,
 • Ocena skłonności do przemocy i agresji,
 • Ocena uczciwości (skłonności do kradzieży, kłamstw, oszustw),
 • Ocena stanu emocjonalnego piszącego,
 • Ocena stanów psychicznych i skłonności: depresja, schizofrenia, nerwica itp,.
 • Grafoterapia – praca nad osobą, wypracowywanie dobrych nawyków itp.,
 • Doradztwo dla par planujących się związać i par małżeńskich,
 • Doradztwo personalne dla firm orzekające o przydatności kandydata na pracownika, jego możliwościach i predyspozycjach,
 • Doradztwo przy wyborze wspólnika – ocena uczciwości i stosunku do pieniędzy,
 • Sporządzanie portretu psychologicznego autora rękopisu,

Dodatkowo prowadzone są szkolenia, wykłady i prezentacje z zakresu kryminalistyki i psychografologicznej analizy pisma ręcznego.

Badania wykonuje praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Grafolog jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty w godz. 8 – 20 zapraszam do kontaktu.

NASZE ZALETY

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ PRACOWNIĘ

10%
LAT DOŚWIADCZENIA
18%
KONFERENCJE I SZKOLENIA
92%
%SATYSFAKCJI

TELEFON

 • 508-185-524

EMAIL

 • slawomirbulka@gmail.com