SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W odniesieniu do kryminalistycznych badań dokumentów zlecenie powinno być poprzedzone kontaktem telefonicznym, bądź poprzez e-mail wtedy zostaną określone warunki współpracy.

Przy psychografologicznej analizie pisma ręcznego zleceniodawca dostarcza rękopis dowolnej treści nakreślony na kartce papieru formatu A4 gładkiej bez liniamentu. Materiał może stanowić próbkę pisma załączoną jako skan w ilości wskazanej wyżej.

Analiza wraz z bogatym opisem zostanie wykonana w ciągu pięciu dni roboczych i wysłana pocztą tradycyjną bądź elektroniczną.

PSYCHOGRAFOLOGIA

Kompleksowa analiza pisma ręcznego pod kątem cech osobowości ich autora.

KRYMINALISTYKA

Klasyczne badania wiarygodności dokumentów i pisma ręcznego w tym pisma maszynowego, odcisków pieczątek, stepli i innych.

GRAFOLOGIA SĄDOWA

Kryminalistyczne badania porównawcze pisma ręcznego oraz podpisów.

PSYCHOGRAFOLOGIA

Kompleksowa analiza pisma ręcznego pod kątem cech osobowości ich autora.

KRYMINALISTYKA

Klasyczne badania wiarygodności dokumentów i pisma ręcznego w tym pisma maszynowego, odcisków pieczątek, stepli i innych.

GRAFOLOGIA SĄDOWA

Kryminalistyczne badania porównawcze pisma ręcznego oraz podpisów.

TELEFON

  • 508-185-524

EMAIL

  • slawomirbulka@gmail.com