GRAFOLOGIA

Termin grafolog wywodzi się z języka greckiego (“grapho” – piszę, “logos” – słowo, nauka).

Korzenie grafologii sięgają najstarszych cywilizacji Chin, Egiptu i Grecji. Konfucjusz zalecał przed wiekami, by strzec się człowieka, którego pismo kołysze się jak trzcina na wietrze. Przestroga ta jest maksymą życiową wielu ludzi; zawiera niewiele słów, ale oddaje wielką życiową mądrość.

Z kolei Arystoteles napisał w swoim dziele pt. "Physiognomia" o grafologii w następujący sposób: "bardziej cenię wypowiedzi pisemne od ustnych, bo te drugie mówią tylko o duszy, a te pisemne i o piśmie, i o duszy, i o sposobie mówienia.

Grafologia to "najstarsza metoda poznania człowieka, ale w porównaniu z innymi mająca mocniejsze podstawy empiryczne i o wiele bardziej rozpowszechniona w praktyce", tak napisał Richard Meili w Podręczniku diagnostyki psychologicznej.

Grafologia to dziedzina wiedzy pozwalająca rozpoznać osobowość człowieka na podstawie pisma odręcznego.
Bazuje na stwierdzeniu, że pismo człowieka jest niepowtarzalne i silnie zindywidualizowane.

Tak jak nie ma dwóch identycznych osób o takich samych liniach papilarnych, tak nie ma dwóch identycznych charakterów pisma. Wynika to z indywidualności psychicznej.

Łatwo można zatem wytłumaczyć dlaczego tak wielką wagę przykłada się do składania własnoręcznych podpisów pod każdym dokumentem.

Może lepiej zapytać czego nie można wyczytać? Nie można wyczytać przyszłości, ponieważ nie jest to żadne wróżenie.
Nasze pismo jest jakby zapisem EKG, to co dzieje się wewnątrz nas przelewa długopis na papier. Jeśli człowiek jest pewny siebie, przebojowy jego pismo również jest takie.
Mówiąc pokrótce dzięki zbadaniu pisma możemy poznać wady i zalety piszącego. Poznamy również uczucia jakie towarzyszą piszącemu, mogą to być np. stany depresyjne, lękowe itd.

Możemy dowiedzieć się jakie ma ktoś nastawienie do życia, do samego siebie, czy jest ambitny, jakie przejawia cechy zachowań, czy jest odpowiedzialny. Możemy również określić uzdolnienia, intelekt a nawet potencjał seksualny osoby piszącej.

Czy grafologia jest w stanie zbadać predyspozycje zawodowe pracownika? Owszem jest to możliwe. Do predyspozycji zawodowych zaliczają się ogólne uzdolnienia oraz umiejętności człowieka.
Z pisma można wyczytać czy ktoś jest odpowiedzialny, stateczny, komunikatywny, życzliwy, kreatywny, dokładny, solidny, nieuczciwy, niedbały, odporny na stres, ambitny itd.

PSYCHOGRAFOLOGIA

Kompleksowa analiza pisma ręcznego pod kątem cech osobowości ich autora.

KRYMINALISTYKA

Klasyczne badania wiarygodności dokumentów i pisma ręcznego w tym pisma maszynowego, odcisków pieczątek, stepli i innych.

GRAFOLOGIA SĄDOWA

Kryminalistyczne badania porównawcze pisma ręcznego oraz podpisów.

PSYCHOGRAFOLOGIA

Kompleksowa analiza pisma ręcznego pod kątem cech osobowości ich autora.

KRYMINALISTYKA

Klasyczne badania wiarygodności dokumentów i pisma ręcznego w tym pisma maszynowego, odcisków pieczątek, stepli i innych.

GRAFOLOGIA SĄDOWA

Kryminalistyczne badania porównawcze pisma ręcznego oraz podpisów.

TELEFON

  • 508-185-524

EMAIL

  • slawomirbulka@gmail.com